Košík0 Košík je prázdný
Košík0 Košík je prázdný

Cookies a podmínky používání

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies.

Proti použití souborů cookies během vašeho prohlížení této webovéstránky máte možnost vznést námitku na obchod-GIENGER@elements-cz.cz

Správce osobních údajů, společnost GIENGER spol. s r. o., se sídlemKvítkovická 1633, 763 61 Napajedla, IČ 44018045, zapsaná u Krajského soudu vBrně, oddíl C, vložka 3321, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá natéto webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity zaúčelem:

a) měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistiktýkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webovýchstránkách

b) fungování webovýchstránek;

Sběr cookies za účelem uvedeným v písm. a) a b) se považuje zazpracování osobních údajů.

Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu –oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ozrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen„Nařízení“).

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbíráníúdajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámcinastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základěoprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktníadresu obchod-GIENGER@elements-cz.cz.Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní odobdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobunezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li subjekt námitku proti zpracování technických cookiesnezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnoufunkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu avytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsouposuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňujeidentifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odbornéhoúsilí.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšímizpracovateli:

  • poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máteprávo:

  • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Minimum u této položky je
Maximum u této položky je